Abdullah Reha Nazlı

Monthly archive

Nisan 2016

“Bundan sonra internet toplumu değil, toplum interneti etkileyecek” haberi

Medyada Abdullah Reha Nazlı konferansları/Medyadan
abdullahrehanazli_sosyalmedyauzmani_konferans_1

Sosyal Medya Uzmanı Abdullah Reha Nazlı, EDUCON firmasının Ankara’da düzenlediği kamu personeline yönelik sosyal medya organizasyonuna eğitmen olarak katıldı. Eğitimde bakanlıkların sosyal medyadan sorumlu uzmanları da yer aldı.

Kurumsal internet yönetimi için bireysel kullanım prensiplerinin önemine değinen Nazlı, internet kullanımının esas amacının değişimi yaratacak hedef kitleye ulaşılmak için gerekli algoritmaları kurmak ve bunu web projeleri ile hayata geçirmek olduğunu, doğru kitleye ulaşıldığında diğer herkesi bu kitlenin yönlendireceğini söyledi.

Z kuşağının kalabalık nüfusunun sosyal medyayı kullanım gücünün bugüne kadar ekonomiden medyaya, sektörlerden kültüre kadar pek çok şeyi değiştirdiğini açıklayan Nazlı, bu nüfusun 10 yıl içinde seçmen nüfusunun yüzde 43’ünü oluşturacağını söyledi.

Nazlı, internetin toplumu değiştirme ivmesinin yavaşladığını ve bazı toplumsal değişimlerin artık yavaş yavaş kalıcı olduğunu, bugünden sonra bu kavram ve değişimlere gittikçe tüm toplum tarafından adapte olunacağını açıkladı.

Abdullah Reha Nazlı ayrıca, bugüne kadar hep internetin toplumu nasıl etkilediğinin konuşulduğunu ancak bundan sonra toplumun interneti etkileyeceği kadar büyük değişiklikler yaşanacağını, bu göz önüne alınmadan uzun vadeli projelerin sonucunun hesaplanamayacağını anlattı.

Nazlı’ya göre, sosyal medya öncesi dönemi hatırlamayan neslin tüketim alışkanlıkları, iş bulma sıkıntıları, bilgi kavramına bakışları, her şeyi göz önüne sererek tartıştırma yöntemleri toplumda iş, çalışma, eğitim gibi pek çok konuyu doğrudan etkileyecek.
Nazlı, “Toplum, bu kuşağın taleplerine duyarsız kalsa bile bu gençler kitleleri yönlendirme güçleri ve nüfustaki en kalabalık kitle olmaya doğru gidişleri ile istediklerini uzun vadede doğrudan ya da dolaylı olarak elde edecekler” dedi.

3 saatlik eğitimde ayrıca ’Bilgi Çağı, Çağımızda Data ve Info Kavramlarının Farkı, Sosyal Medyanın Doğru Kullanımı Önündeki Tehditler, Bireysel Alışkanlıkların Kurumsal Çalışmaları Etkileme Süreçleri ve Geleceğe Nasıl Bakmalıyız?’ konularına değinildi.

“Hayata Gıda Mühendisleri gibi Bakmalıyız”

Medyada Abdullah Reha Nazlı kitapları/Medyadan
gmd3

Gıda mühendisi, girişimci ve yazar Abdullah Reha Nazlı, ’Gıda Mühendisi gibi Düşünmek’ adında bir kitap yayınladı.

Gıdanın insanlık için en önemli konu olmasına rağmen, gıda mühendislerinin toplum için ne kadar büyük önem arz ettiğinin farkında olunmadığını ifade eden Nazlı, gıda mühendisi gibi düşünmenin hayata bakışı değiştireceğini ve problem çözme becerisi kazandıracağını söyledi.

Nazlı’ya göre gıda mühendisleri, mesleğin toplum tarafından anlaşılmaması ve sektörde haklarını koruyacak hukuki anlayış yerleşmemesi yüzünden görevlerini tam olarak yapamıyorlar. Kitaba göre; pozitif bilimlerin hepsiyle yakın ilişkili, aynı zamanda istatistikten işletmeye, tasarımdan insan ilişkilerine kadar geniş bir kapsamı içine alan bu mesleğin herkes tarafından anlaşıldığı bir dünyada açlık, işsizlik, bilinçsiz üretim gibi sıkıntıların çözümü için iyi bir adım atılmış olacak. Abdullah Reha Nazlı, gıda konusunun tarihin ilk gündemi olduğunu, okullardan ve şehirlerden önce dahi insanlığın gıda konusunu önemsediğini hatırlatarak eğitim sisteminde gıda bilincine yer verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Gıda dışındaki sektörlerde de gıda mühendisi gibi düşünmenin yararlarını gördüğünü anlatan Nazlı, kitabında gıda mühendisi gözüyle hayatta nelerin farkedilebileceğini anlattığını bildirdi. Nazlı, Bu kadar önemli bir mesleğin bu kadar yanlış anlaşılmasından yola çıkarak; toplum olarak nelere önyargı duyduğumuz için gerçekleri göremediğimizi de araştırmaya bu sebeple başladığını açıkladı.

Abdullah Reha Nazlı, kitabın akademik bir çalışma ya da profesyonel görüş olmadığını; mühendislik anlayışını ve kişisel deneyimlerini herkesin anlayabileceği basit ve ilginç örneklere indirgeyerek minimalist bir anlayışla insanlara sunmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

1. Kitap&Kahve Müdavimleri Buluşması gerçekleşti [Nisan’16]

Etkinlikler
kitapvekahvemudavimleribulusmasi_abdullahrehanazli_kutahya_12nisan2016_9

1. Kitap&Kahve Müdavimleri Buluşması gerçekleşti. Buluşmada Abdullah Reha Nazlı’nın yeni kitabı “Gıda Mühendisi gibi Düşünmek” üzerine sohbet edildi.

Kitabın arka kapak yazısı; “Görev tanımı sektörler tarafından kabullenilmiş, toplum tarafından anlaşılmış olsa; hayatımızı etkileyen en önemli konuları gıda mühendislerine danışıyor olurduk. Onların bilim ve teknolojiyi buluşturan, sosyal bilimler ve mantığı da içine alan düşünce dünyasından bakan bir insan, tüm olayların arka planında aslında aynı mücadelenin yaşandığını anlayabilir. Problemlere ve hayata gıda mühendisi gibi yaklaşmak, her insanın tecrübe etmesi gereken bir düşünce deneyimi.”

Gıda mühendisi gibi düşünmek kitabı yayınlandı [Nisan’16]

Abdullah Reha Nazlı kitapları
abdullah reha nazlı, abdullah reha nazlı kitapları, gıda mühendisi gibi düşünmek, gıda mühendisi gibi düşünmek hakkında, gıda mühendisi gibi düşünmek yorumlar, gıda mühendisi gibi düşünmek kitabı

Kütahyalı yazar ve girişimci Abdullah Reha Nazlı, herkese ve özellikle üniversite öğrencilerine hitap eden “Gıda Mühendisi gibi Düşünmek” adlı bir kitap yayınladı. Tüm pozitif bilimlerle ilişkili, aynı zamanda işletmeden pazarlamaya, mikrobiyolojiden duyusal analizlere kadar çok geniş bir alanı olan mesleğin penceresinden hayata ve problemlere farklı bir bakış yansıtan kitapta aynı zamanda gerçek örnekler ve deneyimler de yer alıyor. Gıda gibi yaygın bir konuda dahi toplumsal olarak ne kadar büyük önyargılarımız olduğunu da gösterecek kitapla ilgili Nazlı’nın açıklaması şu şekilde;

“Hayata yeniden gelsem yine gıda mühendisliği okur ve yine mühendislik mantığını kullanarak sevdiğim işlere yönelirdim.

Ülkemizde bürokrasi gıda mühendislerinin meslek tanımına uygun çalışmasına ve okullardan bu tanıma uygun bir şekilde mezun olmasına uygun değil. Ancak hayata geniş bir açıdan bakabilmeyi sağlayan bir bilgi birikiminden sonra, gıda mühendisleri de bu sistemin bir parçası olmak zorunda değil.

Acizane gıda yazılarımda gıda mühendisliği bir örnektir. Ben bir fikri ancak bambaşka alanlardan aynı sonuca varırsam savunurum. Psikoloji, savaş sanatı, reklamcılık, işletme kitaplarında okuduklarım ile gıda mühendisliği felsefesinin kesiştiğini gördüğümde mesleğimize hayranlık duymaya başladım. Şimdi bu hayranlığımı ve acizane tespitlerimi özellikle genç arkadaşlar için ve mesleğe dışarıdan önyargısı olan tanıdıkları olan mühendisler için kaleme aldım.

Bir değişim ancak hatayı bizzat yaşayanların çevresindekileri uyarmasıyla sağlanabilir. Ben bir girişimci, reklamcı ve yazar olarak gıda konusunu olabildiğince basit, okuması keyifli bir kitapla ortaya koymaya çalıştım. Herkes niteliklerine ve hayatın ona sunduğu şartlara göre kendi üzerine düşeni yaptığında bir kıvılcım yakabileceğimize inanıyorum.

Git En üst